Lev klimatsmart
minimera dina krav
på jordens resurser

självklart säger du
men det är svårt
för en människa

du har alldeles rätt
ditt klimatavtryck
är vårt gemensamma

din del av ansvaret
påverkas våra politiker
på både gott och ont

stadsbors verklighet
är annorlunda mot
den på landsbygd

vilka politiker klarar
att jämka de båda
olika livsvillkoren

stad och landsbygd
i symbios för miljön
med jämlika villkor.

© Channah.se