På ålderns höst
går du omkring
bland döda ting
saker du samlat
till ingen nytta

kanske fåfänga
att ha fina saker
kanske rädsla
att verka fattig
tankarna vandrar

borde inte satsat
pengar på sådant
insikten kommer
på dödens tröskel
när allt är för sent.

© Channah.se