Utmattning råder i juletid
det går inte att undkomma
blandningen av tradition
och desperation i köket.

Det svenska folkhemmets
julbord i traditionell anda
måste delvis omprövas
av miljö- och hälsoskäl.

Mindre med animalisk mat
mer av färggranna vegetabilier
portionsstorleken ska minska
och vår tarmhälsa är i fokus.

Forskningen är tydlig
omprövning nödvändig
2018 är nästan för sent
att lära om och göra rätt.

Allt nu genast men helst i förrgår
eller allra helst långt tidigare
men vi tar sats mot framtiden
så gott vi kan och stegvis.

© Channah.se