Livet rusar förbi
år läggs till år
barnen blir vuxna
har jag varit
en bra förälder
blir jag mottagen
av Sankte Per
eller Svarte Petter?

© Channah.se