Liten hund
innanför jacka
tittar nyfiket
runt i bussen

utanför börjar
regntunga skyar
släppa lasten
med kallvatten

dörren öppnas
de möter regn
inget vatten når
hunden under jackan.

© Channah