Aldrig efterfrågad
när den finns
i vardagen

alltid saknad
när tillvaron
är riskfylld

livets villkor
ger olika behov
av trygghet.

© Channah