Livets vatten
kan också vara
sällskap i döden
som en tsunami
i Thailand
som strålning
efter en våg
i Japan
fylla flyktingbåt
i Medelhavet.

@ Channah