De som hatar och kränker
tar sig in i andras vardag
anser sig alltid vara bäst
veta bättre än alla andra
inser inte verkligheten
att grodorna ur munnen
är kvittot på att de saknar
ett eget värdefullt liv
de krälar vidare i gyttjan
som finns inom dem
dränker sig själv
i meningslösheter
elakheter och hat.

© Channah